Premium Aluminum Ornaments

AS45-ORN-HEX

Hexagon, 3" dia.

AS45-ORN-LND

Rectangle, 3" x 2"

AS45-ORN-RCT

Rectangle, 2" x 3"

AS45-ORN-DRP

Tapered. 2 3/4" x 4"

AS45-ORN-CIR

Circle, 2 3/4" dia.

AS45-ORN-OVL

Oval, 2 3/8" x 3"

AS45-ORN-BEL

Bell, 4 1/2" x 4 1/2"

AS45-ORN-TRE

Tree, 3 1/8" x 5"

AS45-ORN-STR

Star, 3.8" x 4"

AS45-ORN-BAL

Ball, 3" dia.

FR Plastic Ornaments

Bell, 4"

FR2-ORN-BEL

Tree, 5"

FR2-ORN-TRE

Snowman, 4 1/2"

FR2-ORN-SNO

Ball, 3"

FR2-ORN-BAL

Dog Bone, 3"

FR2-ORN-DB

Star, 4"

FR2-ORN-STR

Halloween Aluminum Ornaments

Ghost Shape Ornament, 3.3” x 3.9”

AS45C-ORN-GHS

Pumpkin Shape Ornament, 3.45” x 3.95”

AS45C-ORN-PMP